Fulvio Sulmoni, No. 5, Heimtrikot, 2013/14, Europa League b

Fulvio Sulmoni, No. 5, Heimtrikot, 2013/14, Europa League b