2005-09-27 CL: Thun - Sparta Prag, Ticket

2005-09-27 CL: Thun - Sparta Prag, Ticket