2005-12-07 CL: Sparta Prag - Thun, Ticket

2005-12-07 CL: Sparta Prag - Thun, Ticket